27 mai 2018

Hvordan få mest mulig ut av fishreveal

Alle fisker vi forskjellig og ser etter forskjellige ting på ekkoloddet. Det jeg synes er veldig fint med fish reveal er at man kan diffrensiere bedre, og se enda bedre hvordan både byttefisk og rovfisk oppfører seg på ulike tidspunkt med fish reveal. Så her er metoden jeg bruker for å sette opp denne funksjonen til mitt fiske.🙂

Først velger jeg en høyenergi palett til downscan, typisk tradisjonell blå eller gul/lilla. 

Deretter setter jeg kontrasten sånn at fisk og byttefisk blir godt synlig i downscan bildet. 

Så aktiverer jeg fishreveal, og velger en palett som gir god kontrast mot downscan paletten. 

Deretter bruker jeg fishreveal sensitiviteten til å filtrere vekk alle de små returene, sånn at det bare er de store igjen(her må jeg av og til inngp noen kompromiss for å kunne se dypriggene, da jeg bruker det).

Så bruker jeg fargelinje(i fishreveal valg) til å gjøre buene mer synlig(siden lav sens gjerne gjør de litt usammenhengende). 

På denne måten forsterker jeg bildet av de store fiskene i downscan bildet mitt, og får med dypriggene om jeg vil. Dette er jo da ganske skjermplass besparende, og gir egentlig et enda bedre bilde av hvordan store fisker og små fisker beveger seg i forhold til hverandre ved ulike tidspunkt, da du diffrensierer bedre og får fordelene ved downscans høye oppløsning(legg også merke til at noen av buene har en lys prikk over seg, dette betyr at downscan også markerer fisken og da er det garantert fisk. Dette skjer ikke på alle, da det er litt avhengi av fiskens plassering i konen/viften av ekkolodd strålen). 🙂


Skitt fiske og lykke til. 🐟🐟🐟

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Test av FL wobbler(Frode Lothe)

I høst har jeg testet FL wobblerene i mjøsa, grunnet litt forskjellige årsaker så har det vel ikke blitt så mye tid til test som en kanskje...