02 juni 2012

Den som sover synder ikke

Ble en tokilos utenfor brygga til Festus

1 kommentar:

NTF sitt Røyetreff, en fantastisk opplevelse

Røyetreffen på randsfjorden i regi av Norges trollingforbund er noe jeg lenge har hatt lyst til å delta på, men av ulike grunner har det ik...