28 desember 2011

Ny båt våren 2011 er nå nesten ferdigrigget bilde tatt i Lærdalstunellen

NTF sitt Røyetreff, en fantastisk opplevelse

Røyetreffen på randsfjorden i regi av Norges trollingforbund er noe jeg lenge har hatt lyst til å delta på, men av ulike grunner har det ik...